Verantwoordelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. Houd er in dit verband rekening mee dat we daarom niet verplicht zijn om alleen de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetten te verwijderen of blokkeren, blijven hier niet onder vallen, volgens §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).

Verantwoording voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de exploitanten van de gelinkte pagina's. Geen schendingen waren duidelijk voor ons op het moment van koppelen. Mocht een juridische overtreding ons bekend worden, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

auteursrecht
Onze webpagina's en hun inhoud vallen onder de Duitse auteursrechtwetgeving. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet (§44a en volgende van de auteursrechtwetgeving), is voor elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onder de bescherming van het auteursrecht op onze webpagina's vallen, voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten vereist. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik en mogen dus niet direct of indirect dienen voor inkomsten. Ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar (§ 106 van de auteursrechtwetgeving).

Juridische onthulling

In overeenstemming met sectie 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Duitsland - Europa
info@make.id
www.make.id

BTW-indentificatienummer in overeenstemming met sectie 27 a van de Duitse btw-wet:
DE292574471

Persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud in overeenstemming met 55 Abs. 2 RStV:
naam

Weergave van de bron voor afbeeldingen en grafische afbeeldingen:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com