Verantwoordelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. Houd er in dit verband rekening mee dat we daarom niet verplicht zijn om alleen de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetten te verwijderen of te blokkeren, blijven hierdoor onaangetast volgens §§ 8 tot 10 van de Telemedia Act (TMG).

 

Verantwoording voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de exploitanten van de gelinkte pagina's. Geen schendingen waren duidelijk voor ons op het moment van koppelen. Mocht een juridische overtreding ons bekend worden, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrechten
Onze webpagina's en hun inhoud vallen onder het Duitse auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet (§ 44a en volgende van de auteursrechtwet), vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die vallen onder auteursrechtelijke bescherming op onze webpagina's de voorafgaande toestemming van de respectieve rechthebbenden. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik en mogen dus niet direct of indirect dienen voor inkomsten. Ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar (§ 106 van de auteursrechtwet).

 

Juridische onthulling

In overeenstemming met sectie 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Duitsland - Europa
info@make.id
www.make.id

BTW-indentificatienummer in overeenstemming met sectie 27 a van de Duitse btw-wet:
DE292574471

Persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud in overeenstemming met 55 Abs. 2 RStV:
naam

Weergave van de bron voor afbeeldingen en grafische afbeeldingen:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com