Privacybeleid (GDPR)

We weten hoe belangrijk het gebruik van uw persoonsgegevens voor u is en nemen uw privacy daarom zeer serieus. Door onze website www.make.id te bezoeken, accepteert u ons privacybeleid.

 

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. Aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende regels informeren u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorgestuurd, informeer u daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

 

I.       Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

 

Card Design Studio door Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Duitsland

Tel: 040 22611462

E-mail: info@make.id

Website: www.make.id

 

II.     Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is ook het bedrijf N. Shahsiah.

 

III.     Algemene informatie over gegevensverwerking

1.     Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover nodig voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

2.     Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 par. 1 lit. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, art. 6 par. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele handelingen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, art. 6 par. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art. 6 par. 1 lit. d AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, art. 6 par. 1 lit. f AVG als wettelijke basis voor verwerking.

 

3.     Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Bovendien kan een dergelijke opslag plaatsvinden als de Europese of nationale wetgever hierin voorziet in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of het uitvoeren van het contract.

 

IV.   Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

 

1.     Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetserviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website komt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 

2.     Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f AVG.

 

3.     Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker af te leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie worden bewaard.

 

 

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

 

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens volgens art. 6 par. 1 lit. f AVG.

 

4.     Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

 

Bij het opslaan van de gegevens in logfiles is dit het geval na maximaal zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

 

5.     Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is essentieel voor de werking van de website. Er is dan ook geen tegenspraak aan de kant van de gebruiker.

 

V.     Gebruik van cookies

 

 1. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.

 

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een pagina-einde wordt geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 

(1)   taal instellingen

(2)   Items in een winkelwagentje

(3)   Login Informatie

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

(1)   Ingevoerde zoektermen

(2)   frequentie van paginaweergaven

(3)   Gebruik van websitefuncties

 

De gegevens van de gebruikers die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt verwezen naar dit privacybeleid. In dit verband wordt ook aangegeven hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

 

 1. b) Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

 

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een pagina-einde wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1)   winkelwagen

(2)   goedkeuring van taalinstellingen

(3)   Onthoud trefwoorden

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod constant optimaliseren, zoals zoektermen, frequentie van paginaweergaven, gebruik van websitefuncties.

Voor deze doeleinden is ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6 par. 1 lit. f AVG.

 

 1. e) Duur van de opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde overgedragen. Daarom heeft u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

De overdracht van Flash-cookies kan niet worden voorkomen door de instellingen van de browser, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.

 

2. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is in het bijzonder het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten bij de verantwoordelijke indient via elektronische middelen, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat beschikbaar is op de website. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen voor de doeleinden van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wet. Als er geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de sollicitatiedocumenten bijvoorbeeld automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met enig ander gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 

 

3. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

 

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

 

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Unie. Economische ruimte.

 

Der Zweck der Google-Analytics-Component ist die Analyse der auf unserer Internetseite te Besucherströ. Google Nutzt sterven Gewonnen de Daten und Informationen unter anderem dazu, sterven Nutzung unserer Internetseite auszuwert dat, um für uns Online-rapporten, welche sterven Aktivitäten auf unseren Internetseite de aufzeig dat zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehen carrière Dienstleistungen zu Erbring dat.

 

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geïnitieerd door de respectieve Google Analytics-component Om gegevens naar Google te verzenden voor online analysedoeleinden. In de loop van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die onder meer door Google wordt gebruikt

 

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

 

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent in tegenspraak zijn met het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en het verzamelen van de gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google, te voorkomen. Om dit te doen, moet de persoon een browser-add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokken persoon de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar controle, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Verdere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. die kunnen worden toegeschreven aan hun machtsdomein, verwijderd of gedeactiveerd, is er de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. die kunnen worden toegeschreven aan hun machtsdomein, verwijderd of gedeactiveerd, is er de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

 

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap waar gebruikers doorgaans met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om standpunten en ervaringen uit te wisselen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en socializen via vriendschapsverzoeken.

 

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. gegevens,

 

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website belt.

 

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.

 

 

5. Sociale plug-ins van Twitter

We gebruiken zogenaamde "sociale plug-ins" van twitter.com, beheerd door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, met Twitter en de re-tweet-functies. Als je de re-tweet-functie gebruikt, worden de websites die je bezoekt aan derden aangekondigd en aan je Twitter-account gekoppeld. Voor details over hoe Twitter omgaat met uw gegevens, uw rechten en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen, zie het privacybeleid van Twitter: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Facebook Remarketing / Retargeting

Onze pagina's bevatten remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. We kunnen deze informatie gebruiken voor het weergeven van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook op voor meer informatie  https://www.facebook.com/about/privacy/ , Als u geen gegevens wilt verzamelen via Custom Audience, kunt u de Facebook Pixel onderaan deze pagina deactiveren.

 

7. Conversiemeting met de Facebook-bezoekersactiepixel

Met uw toestemming gebruiken we de "bezoekersactiepixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") op onze website. Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hiermee kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dat wil zeggen dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover wij u naar onze kennis informeren. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Het kan ook voor deze doeleinden worden opgeslagen, een cookie op uw computer.

Deze toestemming mag alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 16 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om advies van je voogden.

 

VI.   Nieuwsbrief

 

1.     Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

 

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden, met name het e-mailadres van de gebruiker.

 

 

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:

 

 • IP-adres van de aanroepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • Voor-en achternaam

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

 

 

 

Als u op onze website goederen of diensten afneemt en hier uw e-mailadres achterlaat, kan dit door ons vervolgens worden gebruikt om een ​​nieuwsbrief te versturen. In dat geval verzendt de nieuwsbrief alleen direct mail voor uw eigen soortgelijke goederen of diensten.

 

In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven vindt er geen openbaarmaking van de gegevens plaats aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

 

 

2.     Juridische basis voor gegevensverwerking

 

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is de toestemming van de gebruiker Art. 6 par. 1 lit. een AVG.

 

 

De juridische basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

 

 

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 

4.     Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

 

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van zeven dagen verwijderd.

 

5.     Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Hiervoor is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.

 

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

 

 

VII.   Registratie

 

1.     Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

 

Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Op het moment van registratie worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker om deze gegevens te verwerken verkregen.

 

2.     Juridische basis voor gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker Art. 6 par. 1 lit. een AVG.

'

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 par. 1 lit. b AVG.

 

3.     Doel van de gegevensverwerking

Voor een registratie die niet dient om een ​​contract met de gebruiker af te sluiten:

 

Registratie van de gebruiker is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website, zoals nieuwsbriefabonnementen, klantenaccounts en anderen.

 

Voor een registratie die een contract met de gebruiker sluit:

 

Een registratie van de gebruiker is vereist om een ​​contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals de registratie voor lidmaatschap of de online aankoop van een product.

 

4.     Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.

 

Voor een registratie die niet dient om een ​​contract met de gebruiker af te sluiten:

 

Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

 

Voor een registratie die een contract met de gebruiker sluit:

 

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartij op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

 

5.     Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om de registratie op elk moment te annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld voor nieuwsbriefregistraties en andere.

 

Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, tenzij contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen beletten.

 

 

VIII.   Contactformulier en e-mailcontact

 

1.         Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie accepteert, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het invoermasker naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 

Onderwerp, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en opmerkingenveld.

 

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld.

 

Als alternatief is contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die via e-mail worden verzonden, opgeslagen.

 

In deze context geeft het de gegevens niet door aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van het gesprek.

 

2.     Juridische basis voor gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker Art. 6 par. 1 lit. een AVG.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract af te sluiten, dan is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 par. 1 lit. b AVG.

 

3.     Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 

4.     Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten eindelijk zijn opgehelderd.

 

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

 

5.     Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De tegenstrijdigheid moet schriftelijk zijn.

 

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

 

 

IX.   Rechten van de betrokkene

 

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de persoon in kwestie in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke persoon:

 

1.     Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1)       de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)       de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)       de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

(4)       de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

(5)       het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

(6)       het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)       alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

(8)       het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering onder artikel 22 (1) en (4) GDPR en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens betrekking hebben op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de passende garanties aanvragen in overeenstemming met. Kunst. 46 AVG in verband met de doorgifte.

Dit recht van toegang kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig zal beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

Volgens de Federal Data Protection Act heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen via het volgende e-mailadres: Hulp

 

In overeenstemming met artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Recht op rectificatie

U heeft recht op rectificatie en / of aanvulling bij de verantwoordelijke, indien de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

Het recht op rectificatie kan worden beperkt in die zin dat het de realisatie van onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

3.     Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1)       als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van uw persoonlijke informatie kan verifiëren;

(2)       de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens te eisen;

(3)       de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of

(4)       als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 (1) GDPR en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Het recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt in die zin dat het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

4.     Recht op annulering

 

a)     Verplichting om te verwijderen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1)       Persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

(2)       U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking vlg. Kunst. 6 par. 1 lit. a of Art. 9 par. 2 verlicht. AVG en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.

(3)       Volgens. Kunst. 21 par. 1 GDPR bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of je legt een juweeltje. Kunst. 21 par. 2 AVG Verzet tegen verwerking.

(4)       Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)       De schrapping van persoonsgegevens betreffende u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

(6)                   De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij aangeboden op grond van art. 8 (1) GDPR.

 

b)     informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Artikel 17, lid 1, van de AVG, zal het passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische middelen, om de gegevensbeheerders die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u geïdentificeerd bent als zijnde betrokken, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten. Personen die verzoeken om verwijdering van alle gegevens links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

 

c)     Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1)       het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;

(2)       een wettelijke verplichting nakomen die verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaat vereist waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke;

(3)       om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid conform art. 9 (2) verlicht. h en i en art. 9 (3) AVG;

(4)       voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89, lid 1, AVG, voor zover de wet waarnaar wordt verwezen in letter (a) de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal beïnvloeden, of

(5)       claims doen, uitoefenen of verdedigen.

 

5.     Recht op informatie

Als u het recht van rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking tot de verwerkingsverantwoordelijke hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij: blijkt onmogelijk te zijn of gaat gepaard met onevenredige inspanningen.

U hebt het recht aan de verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 

6.     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere persoon zonder hinder van de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat

(1)       de verwerking op toestemming vlg. Kunst. 6 par. 1 lit. een AVG of Art. 9 par. 2 lit. een GDPR of op een contract vlg. Kunst. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd op en

(2)       de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Door dit recht uit te oefenen, hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

 

7.     Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6 par. 1 lit. e of f GDPR neemt bezwaar aan; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002 / 58 / EG, hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, om uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

U hebt ook het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. Kunst. 89 par. 1 AVG moet worden tegengesproken.

Het recht van bezwaar kan worden beperkt in die mate dat het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, en dat de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

8.     Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U heeft het recht om uw gegevensbeschermingsverklaring op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

 

9.     Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen heeft of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit geldt niet als de beslissing

 

(1)       is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de controller,

(2)       is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

(3)       met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens op grond van art. 9 (1) AVG, tenzij art. 9 (2) verlicht. a of g en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

 

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke; om zijn / haar eigen positie te uiten en te horen over de uitdaging van de beslissing.

 

10.   Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij zijn gevestigd, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van het persoonlijke gegevens over u zijn tegen de GDPR schendt.

 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.