Privacybeleid (GDPR)

We weten hoe belangrijk het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor u is en nemen daarom uw privacy zeer serieus. Door onze website www.make.id te bezoeken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

General

Uw persoonlijke gegevens (bijv. Aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) zullen alleen door ons worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende voorschriften informeren u over de aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorgestuurd, informeer uzelf dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

Card Design Studio door Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Duitsland

Tel: 040 22611462

E-mail: info@make.id

Website: www.make.id

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is ook het bedrijf N. Shahsiah.

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en services. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 para. 1 verlicht. een algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, art. 6 para. 1 verlicht. b GDPR als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 para. 1 verlicht. c GDPR als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, Art. 6 para. 1 verlicht. d GDPR als rechtsgrondslag.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, art. 6 para. 1 verlicht. f GDPR als juridische basis voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Bovendien kan dergelijke opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetserviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website komt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 para. 1 verlicht. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie.

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens Art. 6 para. 1 verlicht. f GDPR.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen tegenspraak van de kant van de gebruiker.

V. Gebruik van cookies

 1. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

1 taal instellingen

2 Items in een winkelwagentje

3 Login Informatie

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

1 Ingevoerde zoektermen

2 frequentie van paginaweergaven

3 Gebruik van websitefuncties

De gegevens van de op deze manier verzamelde gebruikers worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de bellende gebruiker niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar dit privacybeleid. In deze context is er ook een indicatie hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

 1. b) Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is Artikel 6 (1) verlicht. f GDPR.

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

1 winkelwagen

2 goedkeuring van taalinstellingen

3 Onthoud trefwoorden

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren, zoals zoektermen, frequentie van paginaweergaven, gebruik van website-functies.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6 para. 1 verlicht. f GDPR.

 1. e) Duur van de opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

De overdracht van Flash-cookies kan niet worden voorkomen door de instellingen van de browser, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.

2. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als er geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt gesloten door de verantwoordelijke, bijvoorbeeld, worden de aanvraagdocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met andere legitieme belangen van de verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

3. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Unie. Economische Ruimte.

Der Zweck der Google-Analytics-Component ist die Analyse der auf unserer Internetseite te Besucherströ. Google Nutzt sterven Gewonnen de Daten und Informationen unter anderem dazu, sterven Nutzung unserer Internetseite auszuwert dat, um für uns Online-rapporten, welche sterven Aktivitäten auf unseren Internetseite de aufzeig dat zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehen carrière Dienstleistungen zu Erbring dat.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component. Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. In de loop van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, dat onder andere door Google wordt gebruikt,

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de getroffen persoon de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Verdere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. die kan worden toegeschreven aan hun machtsdomein, gedesinstalleerd of gedeactiveerd, is er de mogelijkheid om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. die kan worden toegeschreven aan hun machtsdomein, gedesinstalleerd of gedeactiveerd, is er de mogelijkheid om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de respectieve Facebookcomponent zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokken persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en slaat deze persoon op. gegevens,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

5. Sociale plug-ins van Twitter

We gebruiken zogenaamde "sociale plug-ins" van twitter.com, beheerd door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, met Twitter en de re-tweet-functies. Als u de re-tweeet-functies gebruikt, worden de websites die u bezoekt, bekendgemaakt aan derden en verbonden met uw Twitter-account. Voor meer informatie over hoe Twitter omgaat met uw gegevens, uw rechten en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Twitter: http://twitter.com/privacy

6. Facebook Remarketing / Retargeting

Onze pagina's bevatten remarketingtags van het sociale netwerk van Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen deze informatie gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ , Als u geen gegevens wilt verzamelen via Custom Audience, kunt u de Facebook Pixel onder aan deze pagina deactiveren.

7. Conversiemeting met de Facebook-bezoekersactiepixel

Met uw toestemming gebruiken we de "visitor action pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") op onze website. Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit stelt ons in staat de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dwz we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen advertentiedoeleinden, volgens het datagebruiksbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer.

Deze toestemming mag alleen worden aangegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar en ouder. Als je jonger bent, vragen we je om je voogden om advies te vragen.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden, met name het e-mailadres van de gebruiker.

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:

 • IP-adres van de aanroepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • Voor-en achternaam

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

Als u goederen of diensten op onze website koopt en uw e-mailadres hier deponeert, kan dit later door ons worden gebruikt om een ​​nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval stuurt de nieuwsbrief alleen direct mail voor uw eigen gelijksoortige goederen of diensten.

In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief is de toestemming van de gebruiker Art. 6 para. 1 verlicht. een GDPR.

De juridische basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 Abs. 3 UWG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van zeven dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

VII. Registreren

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke informatie te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen. Een overdracht van gegevens aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Op het moment van registratie worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker om deze gegevens te verwerken verkregen.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker. Art. 6 para. 1 verlicht. een GDPR.

'

Als de registratie dient ter uitvoering van een contract waarvan de gebruiker een partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 verlicht. b GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Voor een registratie die niet dient om een ​​contract met de gebruiker te sluiten:

Registratie van de gebruiker is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website, zoals nieuwsbriefabonnementen, klantenaccounts en anderen.

Voor een registratie die een contract met de gebruiker sluit:

Een registratie van de gebruiker is vereist om een ​​contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals de registratie voor lidmaatschap of de online aankoop van een product.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.

Voor een registratie die niet dient om een ​​contract met de gebruiker te sluiten:

Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Voor een registratie die een contract met de gebruiker sluit:

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt op elk moment de opgeslagen gegevens over u wijzigen, bijvoorbeeld voor registraties van nieuwsbrieven en anderen.

Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, tenzij contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen beletten.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie accepteert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Onderwerp, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en opmerkingenveld.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld.

Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker. Art. 6 para. 1 verlicht. een GDPR.

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is Artikel 6 (1) brandt. f GDPR. Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een extra wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 para. 1 verlicht. b GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan. De tegenspraak moet schriftelijk zijn.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

IX. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de persoon in kwestie in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

1 de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

2 de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

3 de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

4 de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

5 het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

6 het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

7 alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

8 het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering onder artikel 22 (1) en (4) GDPR en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Kunst. 46 GDPR in verband met de overdracht.

Dit recht van toegang kan worden beperkt voor zover het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig zal beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen via het volgende e-mailadres: Support

In overeenstemming met artikel 14 (1) van de ODR-verordening biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

Het recht op rectificatie kan worden beperkt in die zin dat het de realisatie van onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van onderzoeks- of statistische doeleinden.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

1 als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van uw persoonlijke informatie kan verifiëren;

2 de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens te eisen;

3 de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of

4 als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 (1) GDPR en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Het recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt in die zin dat het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden en de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

4. Recht op annulering

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

1 Persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

2 U herroept uw ​​toestemming, waarop de verwerking volgens. Kunst. 6 para. 1 verlicht. a of Art. 9 para. 2 verlicht. GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.

3 Volgens. Kunst. 21 para. 1 GDPR bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen eerdere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u legt een edelsteen. Kunst. 21 para. 2 GDPR Oppositie tegen verwerking.

4 Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

5 De schrapping van persoonsgegevens betreffende u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

6 De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij aangeboden op grond van art. 8 (1) GDPR.

b) informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Artikel 17 (1) van de AVG, het neemt passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze schade hebben ondervonden, te informeren, rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten Personen die om verwijdering van alle gegevens verzoeken koppelingen naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

1 het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;

2 een wettelijke verplichting nakomen die verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaat vereist waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke;

3 om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 (2) branden. h en i en Art. 9 (3) GDPR;

4 voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89 (1) GDPR, voor zover de in subparagraaf a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal beïnvloeden, of

5 claims doen, uitoefenen of verdedigen.

5. Recht op informatie

Als u het recht van rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking tot de verwerkingsverantwoordelijke hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij: blijkt onmogelijk te zijn of gaat gepaard met onevenredige inspanningen.

U hebt het recht aan de verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

1 de verwerking op een toestemming acc. Kunst. 6 para. 1 verlicht. een GDPR of Art. 9 para. 2 verlicht. een GDPR of een contract volgens Kunst. 6 para. 1 verlicht. b GDPR is gebaseerd en

2 de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

7. Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van art. 6 para. 1 verlicht. e of f GDPR neemt een bezwaar; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002 / 58 / EG, hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, om uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

U hebt ook het recht, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, om persoonsgegevens met betrekking tot u te verwerken voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. Kunst. 89 para. 1 GDPR moet worden tegengesproken.

Het recht van bezwaar kan worden beperkt in die mate dat het de realisatie van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, en dat de beperking noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

8. Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

1 is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de controller,

2 is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

3 met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonlijke gegevens onder Art. 9 (1) GDPR, tenzij Art. 9 (2) branden. a of g en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke; om zijn / haar eigen positie te uiten en te horen over de uitdaging van de beslissing.

10. Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij zijn gevestigd, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van het persoonlijke gegevens over u zijn tegen de GDPR schendt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.